Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Komunikat Dyrektora szkoły w sprawie dostępności wg. stanu na dzień 01.01.2021 r

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021 r.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (Internat) - stan w dniu 01.01.2021 r.

Raport o stanie dostępności BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA- stan w dniu 01.01.2021 r.

Raport o stanie dostępności SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH- stan w dniu 01.01.2021 r.

Raport o stanie dostępności SZKOŁA ZAWODOWA DLA PRACUJĄCYCH- stan w dniu 01.01.2021 r.

Raport o stanie dostępności TECHNIKUM IM.PŁK.LUDWIKA BOCIAŃSKIEGO- stan w dniu 01.01.2021 r.

Ostatnia zmiana: Aktualizacja raportu dostępności
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 07-04-21 12:01
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.