Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Zapytanie ofertowe - ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO – POLITECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W MARSZEWIE

ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO – POLITECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W MARSZEWIE.

Pleszew, 2.07. 2018r. Numer sprawy: KSG.272.2.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załączniki nr 1 i 1A – Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna

5. Modyfikacja Opisu przedmiotu zamówienia (04.07.2018r)

5a. Załącznik nr 1A – Opis oferowanego samochodu (po modyfikacji)

6. Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia 2 (05.07.2018r)

6a. Załącznik nr 1A– Opis oferowanego samochodu (po modyfikacji 2) [1] NOWY

7. Odpowiedzi na zapytania (1) – 10. 07. 2018r

8. Odpowiedzi na zapytania (2)- 11. 07. 2018r

9. Informacja o wyborze oferty – 16.07.2018r

Ostatnia zmiana: Przeniesienie dokumentu na nowe oprogramowanie
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 31-01-20 10:03
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.