Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa przyczepy rolniczej

Zakup i dostawa przyczepy rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie”.

Pleszew, dn. 15.10.2018r. Numer sprawy: KSG.272.11.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 – Projekt umowy.
4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna.
5. Informacja o wyborze oferty – 25.10.2018r

Ostatnia zmiana: Przeniesienie dokumentu na nowe oprogramowanie
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 31-01-20 10:38
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.