Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Zapytanie ofertowe - Remont posadzek korytarzy w budynku „A”

Remont posadzek korytarzy w budynku „A” Zespołu Szkół Przyrodniczo -Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Pleszew, dn. 18.07.2018r. Numer sprawy: KSG.272.6.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załączniki nr 1 – 3 – Formularze.
3. Załącznik nr 4 – Projekt umowy.

Dokumentacja techniczna.

4. Załącznik nr 5 – Przedmiar robót.
5. Załącznik nr 6 – Kosztorys ślepy.
6. Załącznik nr 7 – STWiORB.


7. Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.


8. Informacja o wyborze oferty – 27.07.2018

Ostatnia zmiana: Przeniesienie dokumentu na nowe oprogramowanie
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 31-01-20 08:35
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.