Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku „A” oraz pomieszczenia higienicznosanitarnego i korytarza II piętra w budynku internatu

Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku „A” oraz pomieszczenia higienicznosanitarnego i korytarza II piętra w budynku internatu w Zespole Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie”.

Pleszew, dn. 23.10.2018r. Numer sprawy: KSG.272.13.2018.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załączniki nr 1 – 3 (Formularz ofertowy, Informacja o podwykonawcach, Wykaz robót)
3. Załącznik nr 4 – Projekt umowy.
4. Unieważnienie zapytania ofertowego .

Dokumentacja techniczna.
4. Załącznik nr 5 – Projekt. Pomieszczenia sanitarne. Budynek A, II piętro.
5. Załącznik nr 6 – Inwentaryzacja. Pomieszczenia sanitarne. Budynek A, II piętro.
6. Załącznik nr 7 – Projekt. Pomieszczenie sanitarne. Budynek A, biblioteka.
7. Załącznik nr 8 – Przedmiar robót. Remont pomieszczeń sanitarnych budynku „A”. Pomieszczenia sanitarne II piętra oraz biblioteki.
8. Załącznik nr 9 – Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń sanitarnych budynku „A”. Pomieszczenia sanitarne II piętra oraz biblioteki.
9. Załącznik nr 10 – STWiORB. Remont pomieszczeń sanitarnych budynku „A”.
10. Załącznik nr 11 – Projekt. Pomieszczenie higienicznosanitarne oraz korytarz II piętra w budynku Internatu.
11. Załącznik nr 12 – Inwentaryzacja. Pomieszczenie higienicznosanitarne w budynku Internatu.
12. Załącznik nr 13 – Przedmiar robót. Pomieszczenie higienicznosanitarne oraz korytarz II piętra w budynku Internatu.
13. Załącznik nr 14 – Kosztorys ślepy. Pomieszczenie higienicznosanitarne oraz korytarz II piętra w budynku Internatu.
14. Załącznik nr 15 – STWiORB. Pomieszczenie higienicznosanitarne oraz korytarz II piętra w budynku Internatu.
15. Załącznik nr 16 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Ostatnia zmiana: Przeniesienie dokumentu na nowe oprogramowanie
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 31-01-20 10:14
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.