Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Zapytanie ofertowe - REMONT POKRYCIA DACHU W BUDYNKU „B”

„REMONT POKRYCIA DACHU W BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO – POLITECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W MARSZEWIE.”

Pleszew, dn. 04.06. 2018r., Numer sprawy: KSG.272.4.2018.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załączniki nr 1 – 2 – Formularze.

3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy.

4. Załącznik nr 4 – Przedmiar robót.

5. Załącznik nr 5 – Kosztorys „ślepy”.

6. Załącznik nr 6 – STWiORB.

7. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

8. Informacja o wyborze oferty -19.07.2018

Ostatnia zmiana: Przeniesienie dokumentu na nowe oprogramowanie
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 31-01-20 09:43
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.