Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Zapytanie ofertowe - Remont pokrycia dachu stołówki

Remont pokrycia dachu stołówki Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Pleszew, dn. 15.10.2018r. Numer sprawy: KSG.272.12. 2018.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załączniki nr 1 – 2 – Formularze.
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy.
4. Załącznik nr 4 – Przedmiar robót.
5. Załącznik nr 5 – STWiORB.
6. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
7. Informacja o wyborze oferty – 23.10.2018r.

Ostatnia zmiana: Przeniesienie dokumentu na nowe oprogramowanie
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 31-01-20 10:37
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.