Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Zapytanie ofertowe - Remont podłogi sali gimnastycznej

Remont podłogi sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Pleszew, dn. 05.07. 2018r. Numer sprawy: KSG.272.5.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

4. Załącznik nr 3 – Przedmiar robót

5. Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna.

6. Informacja o wyborze oferty. 17. 07. 2018r

Ostatnia zmiana: Przeniesienie dokumentu na nowe oprogramowanie
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 31-01-20 09:29
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.