Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Zapytanie ofertowe - OMŁOT ZBÓŻ w Zespole Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

OMŁOT ZBÓŻ w Zespole Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Marszew, dnia 29.06.2018, Numer sprawy: GSZ.272.01.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załączniki nr 1 – – Formularz.
3. Załącznik nr 2 – Projekt umowy.
4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Ostatnia zmiana: Przeniesienie dokumentu na nowe oprogramowanie
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 31-01-20 08:42
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.