Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Zapytanie ofertowe - Dostawa i uruchomienie dwóch tokarek do metalu, wiertarko – frezarki oraz wiertarki radialnej do metalu

Dostawa i uruchomienie dwóch tokarek do metalu, wiertarko – frezarki oraz wiertarki radialnej do metalu na potrzeby Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Pleszew dn.18.08.2018r. Numer sprawy: KSG.272.9.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 – Projekt umowy.
4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
5. Informacja o wyborze oferty (28.08.2018r)

Ostatnia zmiana: Przeniesienie dokumentu na nowe oprogramowanie
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 31-01-20 10:06
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.