Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Zapytania ofertowe - REMONT POSADZEK KORYTARZY ORAZ POSADZKI BIBLIOTEKI W BUDYNKU „A”

REMONT POSADZEK KORYTARZY ORAZ POSADZKI BIBLIOTEKI W BUDYNKU „A”ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO -POLITECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W MARSZEWIE

Pleszew, dn. 03.07. 2018r. Numer sprawy: KSG.272.3.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załączniki nr 1 – 3 – Formularze.

3. Załącznik nr 4 – Projekt umowy.

Dokumentacja techniczna.

5. Załącznik nr 5 – Przedmiar robót. Posadzki korytarze.

6. Załącznik nr 6 – Kosztorys ślepy. Posadzki korytarze.

7. Załącznik nr 7 – STWiORB. Posadzki korytarze.

8. Załącznik nr 8 – Przedmiar robót. Posadzka biblioteka.

9. Załącznik nr 9 – Kosztorys ślepy. Posadzka biblioteka.

10. Załącznik nr 10 – STWiORB. Posadzka biblioteka.

11. Załącznik nr 11 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

12. Informacja o unieważnieniu postępowania – 17.07.2018

Ostatnia zmiana: Przeniesienie dokumentu na nowe oprogramowanie
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 31-01-20 09:53
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.