Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Budowa pawilonu dydaktyczno – szkoleniowego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną ZSP – PCKU w Marszewie

Numer sprawy: KSG.272.1.2019

Ogłoszenie nr 578764-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki 1.1 – 1.8 do SIWZ – wersja edytowalna.
  4. Zbiorcze zestawienie ofert – 14.08.2019
  5. Informacja o wyborze oferty – 21. 08. 2019 r.

Dokumentacja techniczna:

Załączniki nr 2.1.1 – 2.1.11 – Badania geotechniczne Załącznik nr 2.1.1 – Fotomapa orientacyjna    
Załącznik nr 2.1.2 – Legenda do przekrojów    
Załącznik nr 2.1.3 – Ob. symboli i znaków    
Załącznik nr 2.1.4 – Mapa dokumentacyjna    
Załącznik nr 2.1.5 – Mapa orientacyjna    
Załącznik nr 2.1.6 – Przekroje geotechniczne 1    
Załącznik nr 2.1.7 – Przekroje geotechniczne 2    
Załącznik nr 2.1.8 – Przekroje geotechniczne 3    
Załącznik nr 2.1.9 – Sonda DPL 1    
Załącznik nr 2.1.10 – Sonda DPL 2    
Załącznik nr 2.1.11 – Tekst opinii    
Załączniki nr 2.2.1 – 2.2.9 – Warunki techniczne. Uzgodnienia Załącznik nr 2.2.1 – Mapa do celów projektowych    
Załącznik nr 2.2.2 – Projekt zagospodarowania terenu    
Załącznik nr 2.2.3 – Projekt bud-wyk. Przył. wodociągowe    
Załącznik nr 2.2.4 – Uzgodnienia branżowe. Energetyka    
Załącznik nr 2.2.5 – WT przył. sieci wodociągowej.    
Załącznik nr 2.2.6 – War. przył. do sieci elektroenerg.    
Załącznik nr 2.2.7 – War. przył. sieci gazowej.    
Załącznik nr 2.2.8 – Decyzja. Wył. spod prod. rolnej    
Załącznik nr 2.2.9 – Wizualizacja    
Załączniki nr 2.3.1 – 2.5.7 – Projekt Budowlany Załaczniki nr 2.5.1 – 2.5.7 – P.B. Instalacje sanitarne Załącznik nr 2.5.1 – PB Inst. sanitarne  
    Załącznik nr 2.5.2 – Mapa do celów projktowych  
    Załącznik nr 2.5.3 – Przekroje zew. inst. sanit.  
    Załącznik nr 2.5.4 – Rzut przyziemia. Inst. wod-kan. i spręż.powietrza  
    Załącznik nr 2.5.5 – Rzut przyziemia. Inst. c.o i gazowa  
    Załącznik nr 2.5.6 – Rzut przyziemia. Inst. went.  
    Załącznik nr 2.5.7 – Rzut dachu. Inst.sanit.  
  Załączniki nr 2.3.1 – 2.3.12 – P.B. Architektura Załącznik nr 2.3.1 – Mapa do celów projektowych  
    Załącznik nr 2.3.2 – Projekt budowlany  
    Załącznik nr 2.3.3 – Rzut przyziemia  
    Załącznik nr 2.3.4 – Rzut konstrukcji przyziemia  
    Załącznik nr 2.3.5 – Rzut fundamentów  
    Załącznik nr 2.3.6 – Rzut dachu  
    Załącznik nr 2.3.7 – Rzut konstrukcji dachu  
    Załącznik nr 2.3.8 – Przekroje pionowe konst.  
    Załącznik nr 2.3.9 – Elewacja pn i pd  
    Załącznik nr 2.3.10 – Elewacja wsch. i zach.  
    Załącznik nr 2.3.11 – Kłady ścian  
    Załącznik nr 2.3.12 – Przekrój A-A  
  Załączniki nr 2.4.1 – 2.4.6 – P.B. Instalacje elektryczne Załącznik nr 2.4.1 – Projekt. Instal.elektryczna.  
    Załącznik nr 2.4.2 – Instal.obwodów 1 i 3 fazowych  
    Załącznik nr 2.4.3 – Instalacja oświetlenia  
    Załącznik nr 2.4.4 – Rzut przyziemia. Inst. ewak.  
    Załącznik nr 2.4.5 – Tablica rozdzielcza  
    Załącznik nr 2.4.6 – Instalacja odgromowa  
Załączniki nr 2.6.1 – 2.9.62 – Projekt wykonawczy Zalączniki nr 2.8.1 – 2.8.14 – Projekt wykonawczy. Instalacje sanitarne Załącznik nr 2.8.1 – Mapa do celów projektowych.  
    Załącznik nr 2.8.2 – PW. Instalacje sanitarne.  
    Załącznik nr 2.8.3 – Profil kanalizacji sanit.  
    Załącznik nr 2.8.4 – Profil podłużny kanalizacji sanit.  
    Załącznik nr 2.8.5 – Przekroje zewn. instal.sanit.  
    Załącznik nr 2.8.6  – Rozwinięcie instalacji c.o  
    Załącznik nr 2.8.7 – Rzut dachu – instal.sanit.  
    Załącznik nr 2.8.8 – Rzut przyziemia. Instal. c.o i gazowa  
    Załącznik nr 2.8.9 – Rzut przyziemia. Instal.went.  
    Załącznik nr 2.8.10 – Rzut przyziemia. Instal. wod-kan i spręż.pow.  
    Załącznik nr 2.8.11 – Schemat kotłowni  
    Załącznik nr 2.8.12 – Aksonometria instal.gazowej  
    Załącznik nr 2.8.13 – Aksonometria instal.spręż. pow.  
    Załącznik nr 2.8.14 – Aksonometria instal. wodociągowej  
  Załączniki nr 2.6.1 – 2.6.14 – Projekt wykonawczy. Architektura Załącznik nr 2.6.1 – Mapa do celów projektowych  
    Załącznik nr 2.6.2 – Projekt zagospodarowania terenu. Detal  
    Załącznik nr 2.6.3 – Projekt wykonawczy.  
    Załącznik nr 2.6.4 – Rzut przyziemia  
    Załącznik nr 2.6.5 – Rzut dachu  
    Załącznik nr 2.6.6 – Detal łączenia płyt  
    Załącznik nr 2.6.7 – Elewacja północna  
    Załącznik nr 2.6.8 – Elewacja południowa  
    Załącznik nr 2.6.9 – Elewacja wschodnia  
    Załącznik nr 2.6.10 – Elewacja zachodnia  
    Załącznik nr 2.6.11 – Przekrój A-A  
    Załącznik nr 2.6.12 – Zestawienie stolarki wewnętrznej  
    Załącznik nr 2.6.13 – Zestawienie stolarki zewnętrznej.  
    Załącznik nr 2.6.14 – Detal obróbki stolarki.  
  Załączniki nr 2.7.1 – 2.7.6 – Projekt wykonawczy. Instalacje elektryczne    
    Załącznik nr 2.7.1 – P.W. Instal. elektryczna  
    Załącznik nr 2.7.2 – P.W. Instal.awaryjna.  
    Załącznik nr 2.7.3 – P.W. Instal. obwodów 1 i 3 fazowych.  
    Ząłacznik nr 2.7.4 – P.W. Instal. oświetleniowa.  
    Załącznik nr 2.7.5 – P.W. Instal. odgromowa.  
    Załącznik nr 2.7.6 – P.W. Tablica rozdzielcza.  
  Załączniki nr 2.9.1 – 2.9.62 – Projekt wykonawczy. Konstrukcja Załączniki nr 2.9.1-2.9.7 – Rysunki złożeniowe Załącznik nr 2.9.1 – Rzut fundamentów
      Załącznik nr 2.9.2 – Plan kotew
      Załącznik nr 2.9.3 – Rzut konstrukcji przyziemia
      Załącznik nr 2.9.4 – Rzut konstrukcji dachu
      Załącznik nr 2.9.5 – Przekroje pionowe konstrukcyjne
      Załącznik nr 2.9.6 – Kłady ścian zewn.
      Załącznik nr 2.9.7 – Kłady ścian wewn.
    Załączniki nr 2.9.8 – 2.9.16 – Stopy fundamentowe Załącznik nr 2.9.8 – Stopa fundamentowa SF1
      Załącznik nr 2.9.9 – Stopa fundamentowa SF1.1
      Załącznik nr 2.9.10 – Stopa fundamentowa SF2
      Załącznik nr 2.9.11 – Stopa fundamentowa SF2.1
      Załącznik nr 2.9.12 – Stopa fundamentowa SF3
      Załącznik nr 2.9.13 – Stopa fundamentowa SF4
      Załącznik nr 2.9.14 – Stopa fundamentowa SF5
      Załącznik nr 2.9.15 –  Stopa fundamentowa SF6
      Załącznik nr 2.9.16 – Ława fundamentowa Ł1
    Załączniki nr 2.9.17 – 2.9.42 – Słupy Załącznik nr 2.9.17 – słup SG1.1

Załącznik nr 2.9.18 – słup SG1.2

Załącznik nr 2.9.19 – słup SG1.3

      Załącznik nr 2.9.20 – słup SG2.1
      Załącznik nr 2.9.21 – słup SG2.2
      Załącznik nr 2.9.22 – słup SG2.3
      Załącznik nr 2.9.23 – słup SG2.4
      Załącznik nr 2.9.24 -słup SG3.1
      Załącznik nr 2.9.25 – słup SG3.2
      Załącznik nr 2.9.26 – słup SG4.1
      Załącznik nr 2.9.27 – słup SG4.2
      Załącznik nr 2.9.28 – słup SG4.3
      Załącznik nr 2.9.29 – słup SG4.4
      Załącznik nr 2.9.30 -słup SG5.1
      Załącznik nr 2.9.31 – słup SG5.2
      Załącznik nr 2.9.32 – słup SG5.3
      Załącznik nr 2.9.33 – słup SG5.4
      Załącznik nr 2.9.34 – słup SZ1.1
      Załącznik nr 2.9.35 – słup SZ1.2
      Załącznik nr 2.9.36 – słup SZ1.3
      Załącznik nr 2.9.37 – słup SZ1.4
      Załącznik nr 2.9.38 – słup SZ2.1
      Załącznik nr 2.9.39 – słup SZ2.2
      Załącznik nr 2.9.40 – słup SZ2.3
      Załącznik nr 2.9.41 – słup SZ2.4
      Załącznik nr 2.9.42 – słup SZ2.5
    Załączniki nr 2.9.43 – 2.9.49 – Rygle i belki oczepowe dachowe Załącznik nr 2.9.43 – Rygiel Rg1.1
      Załącznik nr 2.9.44 – Kw 4.2 Rygiel Rg1.2
      Załącznik nr 2.9.45 – Rygiel Rg2 RG2.1
      Załącznik nr 2.9.46 -Belka oczepowa Ro1.1
      Załącznik nr 2.9.47 –  Kw 4.5 Belka oczepowa Ro1.2
      Załącznik nr 2.9.48 –  Kw 4.6 Belka oczepowa Ro1.3
      Załącznik nr 2.9.49 –  Kw 4.7 Belka oczepowa Ro1.4
    Załączniki nr 2.9.50 – 2.9.51 – Stężenia dachowe Załącznik nr 2.9.50 – Stężenia cięgnowe dachu
      Załącznik nr 2.9.51 – Stężenia dachu
    Załączniki nr 2.9.52 – 2.9.59 – Ryglówka Załącznik nr 2.9.59 – Stężenia ścienne wewn.
      Załącznik nr 2.9.58 – Słupy obudowy wewn.
      Załącznik nr 2.9.57 – Rygle obudowy wewn.
      Załącznik nr 2.9.56 – Stężenia ścienne zewn.
      Załącznik nr 2.9.55 – Słupy obudowy zewn.
      Załącznik nr 2.9.54 – Rygle obudowy zewn.cz.3
      Załącznik nr 2.9.53 – Rygle obudowy zewn.cz.2
      Załącznik nr 2.9.52 – Rygle obudowy zewn. cz.1
    Załączniki nr 2.9.60 – 2.9.62 – Podkonstrukcje świetlików Załącznik nr 2.9.60 – Podk. pod świetliki PKS_1
      Załącznik nr 2.9.61 – Podk. pod świetliki PKS_2
      Załącznik nr 2.9.62 – Podk. pod świetliki PKS_3
    PW_Marszew_strTytulowa_12062019_A4  
    Spis rysunków_2019_09_17  
  Załącznik nr 2.10 – STWiORB    
  Załącznik nr 2.11 – Przedmiar robót  
Ostatnia zmiana: Przeniesienie dokumentu na nowe oprogramowanie - aktualizacja odnośników do dokumentów
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 15-02-21 11:36
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.