Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Remont pomieszczeń parteru budynku B w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

„Remont pomieszczeń parteru budynku B w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie”

Numer sprawy: KSG. 272.1.2021

Termin składania ofert: 16. 04. 2021r godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu.

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3b97bc50-2115-4b53-9dfd-7bb4c690196d

Ostatnia zmiana: Publikacja dokumentu
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 30-03-21 15:44
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.