Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2021 nr 2021/BZP 00024194/01/P

Ostatnia zmiana: Publikacja dokumentu
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 29-03-21 11:20
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.