Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zakup samochodu osobowego przeznaczonego do nauki jazdy

Pleszew, dn. 02. 11. 2020r.

Numer sprawy: KGS.272.6.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dla zadania pn.
Zakup samochodu osobowego przeznaczonego do nauki jazdy kategorii B
na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie.

Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30. 000 euro.

Nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019r. poz. 1843 ze zm).

Odpowiedzi na zapytania oferentów:

Odpowiedzi na zapytania (1)

Załączniki:

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Załącznik nr 1 i 1A - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna

5. Modyfikacja Zaproszenia do złożenia oferty

Postępowanie zakończone

Informacja o wyborze oferty dot. Zakup samochodu osobowego przeznaczonego do nauki jazdy kategorii B na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie.

 

 

 

Ostatnia zmiana: Publikacja informacji o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 11-11-20 17:32
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.