Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Przebudowa pomieszczenia higieniczno - sanitarnego III piętra w budynku internatu ZSCKR w Marszewie

Zaproszenie składania ofert dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczenia higieniczno - sanitarnego III piętra w budynku internatu ZSCKR w Marszewie”.

Pleszew, 03.02.2020r. Numer sprawy: KSG.272.1.2020

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załączniki nr 1 -3 - Formularze.
3. Załącznik nr 4 - Projekt umowy.
4. Załącznik nr 5 - Przedmiar robót.
5. Załącznik nr 6 - Kosztorys ofertowy.
6. Załącznik nr 6a - Przedmiar robót i kosztorys (wersja .ath)
7. Załącznik nr 7 - Projekt.
8. Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna.

9. Informacja z dnia 04.03.2020r. o wyborze oferty

Ostatnia zmiana: Publikacja informacji o wyborze oferty
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 04-03-20 07:36
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.