Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Dostawa kostki brukowej na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Numer sprawy: KSG.272.9.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn."Dostawa kostki brukowej na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie".


1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.

Postępowanie zakończone:

Informacja o wyborze oferty

Ostatnia zmiana: Publikacja informacji o wyborze oferty
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 24-11-20 09:24
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.