Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie
na rok szkolny 2021/2022

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 - Harmonogram rekrutacji
Załącznik nr 2 -Karta naboru
Załącznik nr 3- Podanie do Internatu
Załącznik nr 4 -Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Ostatnia zmiana: Publikacja regulaminu rekrutacji
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 21-04-21 15:21
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.